Valikko
Rengon Säästöpankkisäätiö
Säädekirja - Rengon Säästöpankkisäätiö

Säädekirja

Säätiö on perustettu säädekirjalla

Säädekirjassa määritellään säätiön tarkoitus, säätiölle tuleva omaisuus ja säätiön säännöt. Voit tutustua säädekirjaan tässä kokonaisuudessaan. Liitteet voit pyytää luettavaksi tarvittaessa.

Avaa säädekirja PDF-muodossa

Säädekirja

Rengon Säästöpankin isäntien kokous on tänään päättäessään siirtää säästöpankin kaikki varat, velat ja sitoumukset sekä muut oikeudet ja velvollisuudet säästöpankkilain 88 § 2 momentin 1 kohdan mukaisesti Kantasäästöpankki Oy -nimiselle säästöpankkiosakeyhtiölle päättänyt samalla, että säästöpankki muutetaan säästöpankkilain 92 §:n mukaisesti säätiöksi.

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna.

Säätiön tarkoituksena on Kanta-Hämeen ja Riihimäen seudun säästäväisyyden, taloudellisen kasvatuksen sekä koulutuksen edistäminen, pääpaino Rengon entisen kunnan alueella. Säätiön tarkoituksena on myös Kanta-Hämeen ja Riihimäen seudun elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin ja taloudellisen kehityksen tukeminen, sekä säästöpankkitoiminnan perinteen vaaliminen, ottaen huomioon säätiön Renkolainen tausta.

Säätiötä perustettaessa sen omaisuus muodostuu Kantasäästöpankki Oy -nimisen säästöpankkiosakeyhtiön 40.000 A-sarjan osakkeesta, jotka säästöpankki saa vastineeksi liiketoimintansa luovutuksesta säästöpankkiosakeyhtiölle.

Säästöpankin isäntien kokous on hyväksynyt säätiölle tämän säädekirjan liitteenä olevat säännöt.

Säätiön ensimmäisenä Valtuuskuntana toimivat:
Eskola Salme, livonen Sari, Jokinen Paavo, Jokinen Pauli, Karppi Markus, Kauppi Leena, Komeri Tapio, Leimu Pertti, Lunnikivi Pekka, Marttila Anneli, Mustiala Leena, Mäenpää Urpo, Ojanperä Harri, Pekkola Virva, Punkari Pertti, Pänkäälä Maija, Riihenperä Sari, Sipilä Vilho, Talpila Sami-Jussi, Untamo Pekka, Valaja Jarmo, Valaja Timo ja Vento Hanna.

Valtuuskunnan ensimmäisenä puheenjohtajana on Karppi Markus ja varapuheenjohtajina Untamo Pekka sekä Valaja Jarmo.

Säätiön ensimmäisenä hallituksena toimivat:
Anttila Irmeli, Eskola Petri, Innala Markku, Iso-Pietilä Antti, Jaalama Erkki, Karjalainen Auli ja Tusa Antti.

Hallituksen ensimmäisenä puheenjohtajana toimii Eskola Petri ja varapuheenjohtajana Anttila Irmeli.

Säätiön ensimmäisenä asiamiehenä toimii Siltaloppi Simo.

Säätiön ensimmäisinä tilintarkastajina toimii:
KHT Ari Pakarija varamiehenä KHT Jorma Anttila.

Rengossa 4. maaliskuuta 2009
RENGON SÄÄSTÖPANKKI
Jari Lauttia
Irmeli Anttila

Todistavat:
Sari Suoranta
Aune Kekki