Valikko
Rengon Säästöpankkisäätiö
Käyttöehdot - Rengon Säästöpankkisäätiö

Rengon Säästöpankkisäätiön tietosuojaseloste

Rengon Säästöpankkisäätiön tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjän nimi
Rengon Säästöpankkisäätiö sr
Y-tunnus: 0152226-5

Osoite
Rengon Säästöpankkisäätiö sr
c/o Oma Säästöpankki Oyj
Sibeliuksenkatu 11
13100 Hämeenlinna

Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa
Eila Järvi
Puhelin: 0207 582 645
Sähköposti: eila.jarvi@omasp.fi

Rekisterin nimi
Rengon Säästöpankkisäätiön henkilötietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään Rengon Säätöpankkisäätiö sr:n avustushakemusten käsittelyssä ja säätiötä koskevassa tiedotuksessa.

Rekisterin tietosisältö
Rekisterin tietosisältö koostuu seuraavista tiedoista, jotka rekisteröity on antanut avustushakemuksessaan tai muuten rekisterinpitäjälle.

  • Henkilön nimi
  • Henkilön yhteys- ja osoitetiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, katuosoite, postinumero)
  • Lisätiedot (henkilön jättämä lisätieto)
  • Muut tunnistetiedot (mm. henkilön julkinen IP-osoite)
  • Evästetiedot (lue lisää evästekäytännöstämme nettisivuiltamme)

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröidyn itse antamat apuraha- ja avustushakemukseen liittyvät tiedot sekä verkkopalvelun automaattisesti keräämä analysointia tukeva aineisto.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta muiden kuin Rengon Säästöpankkisäätiö sr:n hyödynnettäväksi yllä kuvatussa käyttötarkoituksessa.
Tietoja ei siirretä Suomen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisissa suojatuissa ympäristöissä.

Tarkastus- ja korjausoikeus
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa sekä vaatia niiden oikaisemista, poistamista tai täydentämistä, ellei lainsäädäntö rajoita sitä. Tätä koskeva pyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä, muuta suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Mikäli henkilö haluaa kieltää tällaisen toiminnan, hän voi tehdä sen sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.